FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Για 1 χρόνο ΕΓΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΝΕΩΣΗ
οι προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν
19 Αριθμός υπόλοιπων πακέτων

Οι καλύτερες προσφορές από 150 χώρες

Πάνω από 100 000 ικανοποιημένοι χρήστες

Προσφέρει φθηνότερα έως και το 90% της τιμής εκκίνησης

Άμεση επαφή με μεταπωλητές και χονδρεμπόρους

Regulamin usługi certyfikat wiarygodności STANDARD

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę certyfikatu wiarygodności STANDARD.
 3. Usługa certyfikatu wiarygodności STANDARD - zwana dalej usługą, polega na dodatkowe weryfikacji użytkownika z aktywną opcją sprzedaży na platformie Merkandi i jego certyfikacji. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi certyfikatu wiarygodności STANDARD.

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca składa zamówienie na usługę certyfikatu wiarygodności STANDARD za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy jednej podjętej weryfikacji Zleceniodawcy.
 2. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą. Od tego momentu, Zleceniodawca ma nieograniczoną ilość czasu na uzupełnienie formularza usługi, w którym przekaże Zleceniobiorcy niezbędne dane do rozpoczęcia weryfikacji.
 3. Po uzupełnieniu formularza usługi, Zleceniodawca przystępuje do jej realizacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jego wypełnienia. Jeśli termin realizacji usługi nie może zostać zrealizowany, Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i w takiej sytuacji termin ten podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 4. Usługę uznaje się za zrealizowaną w jednym z dwóch przypadków:
  1. W momencie wydania certyfikatu wiarygodności STANDARD, jeżeli weryfikacja przebiegła pomyślnie
  2. W momencie odmowy wydania certyfikatu wiarygodnośći STANDARD, jeżeli weryfikacja nie przebiegła pomyślnie.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do żądania od Zleceniodawcy dodatkowych dokumentów.
 6. Zleceniobiorca oświadcza, że wszelkie przesłane przez Zleceniobiorcę dokumenty, zniszczy w ciągu 72 godzin od zakończenia weryfikacji.
 7. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o wyniku weryfikacji przez email. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie ujawniania powodu odmowy wydania certyfikatu wiarygodności STANDARD i/lub szczegółów weryfikacji.
 8. Proces weryfikacji jest tajemnicą handlową Zleceniobiorcy.
 9. Odmowa wydania certyfikatu wiarygodności STANDARD nie upoważnia Zleceniodawcy do żądania zwrotu za zakupioną usługę.
 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie, bez podawania przyczyny, prawo do anulowania certyfikatu wiarygodności STANDARD, w przypadku otrzymania jakiegokolwiek zgłoszenia podważającego wiarygodność Zleceniodawcy.
 11. Certyfikat wiarygodności STANDARD wystawiany jest na rok.
 12. Ważność certyfikatu wiarygodnośći STANDARD jest ściśle zależny od aktywnego statusu konta Zleceniodawcy na platformie Merkandi. 
 13. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowych weryfikacji Zleceniodawcy w całym okresie ważności certyfikatu.
 14. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi oraz posiada aktywną opcję sprzedaży.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie mogła zostać zrealizowana z powodu Zleceniobiorcy, z wyłączeniem przypadku odmowy udzielenia certyfikatu wiarygodności STANDARD ze względu na negatywny wynik weryfikacji

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie weryfikację Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za jego rzetelność, zarówno bezpośrednio po weryfikacji jak i w całym okresie trwania certyfikatu. 

 

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

Δωρεάν NEWSLETTER Merkandi

Ημερήσιες ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και ειδήσεις στο site Merkandi.