FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Για 1 χρόνο ΕΓΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΝΕΩΣΗ
οι προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν
19 Αριθμός υπόλοιπων πακέτων

Οι καλύτερες προσφορές από 150 χώρες

Πάνω από 100 000 ικανοποιημένοι χρήστες

Προσφέρει φθηνότερα έως και το 90% της τιμής εκκίνησης

Άμεση επαφή με μεταπωλητές και χονδρεμπόρους

Regulamin usługi wyszukiwania towaru

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę wyszukiwania towaru.
 3. Usługa wyszukiwania towaru - zwana dalej usługą, polega na wyszukaniu dostawców na określony towar w imieniu Zleceniodawcy, a następnie dostarczeniu mu danych kontaktowych oraz wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do kontaktu ze sprzedającym i zakupu towaru. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi wyszukiwania towaru.

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca składa zamówienie na usługę wyszukiwania towaru za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy wyszukania jednego towaru wg specyfikacji Zleceniodawcy.
 2. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą. Od tego momentu, Zleceniodawca ma nieograniczoną ilość czasu na uzupełnienie formularza usługi, w którym przekaże Zleceniobiorcy specyfikację towaru, który chce zamówić.
 3. Po uzupełnieniu formularza usługi, Zleceniodawca przystępuje do jej realizacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jego wypełnienia. Jeśli termin realizacji usługi nie może zostać zrealizowany, Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i w takiej sytuacji termin ten podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 4. Usługę uznaje się za zrealizowaną w momencie wysłania do Zleceniodawcy następujących informacji o znalezionych ofertach:
  1. adres internetowy sprzedającego
  2. adres internetowy wyszukanego towaru
  3. dane kontaktowe sprzedającego (w tym numer telefonu, adres e-mail, adres magazynu, nazwę firmy/sprzedającego itp.)
  4. opis wyszukanego towaru wraz z danymi (cena, minimalne zamówienie, szczegóły oferty, gwarancja itp.)
 5. Zleceniobiorca wyśle wszystkie wyszukane informacje z zastrzeżeniem, że nie wszystkie z powyższej listy mogą być dostępne. Wszystkie informacje zostaną wysłane przez Zleceniobiorcę na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę w koncie użytkownika lub wskazany podczas zamawiania usługi wyszukiwania towaru.
 6. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie jest w stanie znaleźć ofert na towar poszukiwany przez Zleceniodawcę, wpłacona kwota za usługę jest zwracana na konto Zleceniodawcy w ciągu 3 dni roboczych. Zwrot następuje w tej samej formie co płatność dokonana za usługę przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości dokonania takiego zwrotu, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem ustalenia innej formy zwrotu. 
 7. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie została zrealizowana przez Zleceniobiorcę w terminie określonym jako termin dostarczenia ofert na towar.
 2. Zleceniodawca nie ma możliwości kontaktu z żadnym ze sprzedających wskazanych przez Zleceniobiorcę 
 3. Zleceniodawca otrzymał oferty na inne towary, niż te podane w zamówieniu.

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za dostarczenie zleceniodawcy danych oferty i danych kontaktowych dostawców. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za rzetelność dostawców ani za prawidłowość wskazanych w ofertach danych. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazani dostawcy nie zostali przez niego zweryfikowani, związku z tym zleceniodawca podejmuje współpracę i realizuje wszelkie transakcje na własną odpowiedzialność. 

 

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

Δωρεάν NEWSLETTER Merkandi

Ημερήσιες ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και ειδήσεις στο site Merkandi.